ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง (ด่วน)
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสอนขับรถ 304

เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

สวัสดิการเพิ่มเติม :

– ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
– งานเลี้ยงสังสรรค์ สัมนาประจำปี
– เงินรางวัลแรงจูงใจในการปิดยอดรายเดือน

คุณสมบัติ :

เพศ : หญิง/ชาย
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
มีทักษะด้านการสื่อสาร
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถใช้งานคอมเพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
ประสบการณ์(ปี) : –

 

ตำแหน่ง : ครูสอนขับรถ 5 ตำแหน่ง (ด่วน)

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสอนขับรถ 304
เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

สวัสดิการเพิ่มเติม :

– ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
– งานเลี้ยงสังสรรค์ สัมนาประจำปี
– เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ :

เพศ : หญิง/ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่รถส่วนบุคคลแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะด้านการสื่อสาร
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ดี
สามารถใช้งานคอมเพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
ประสบการณ์(ปี) : –

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 3.  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 4.  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
 5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
 6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง (ด่วน)
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ปทุมธานี /  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ รังสิต

เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

สวัสดิการเพิ่มเติม :

– ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
– งานเลี้ยงสังสรรค์ สัมนาประจำปี
– เงินรางวัลแรงจูงใจในการปิดยอดรายเดือน

คุณสมบัติ :

เพศ : หญิง/ชาย
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
มีทักษะด้านการสื่อสาร
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถใช้งานคอมเพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
ประสบการณ์(ปี) : –

ตำแหน่ง : ครูสอนขับรถ 5 ตำแหน่ง (ด่วน)

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ปทุมธานี /  โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ รังสิต
เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

สวัสดิการเพิ่มเติม :

– ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
– งานเลี้ยงสังสรรค์ สัมนาประจำปี
– เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ :

เพศ : หญิง/ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่รถส่วนบุคคลแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะด้านการสื่อสาร
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ดี
สามารถใช้งานคอมเพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้
ประสบการณ์(ปี) : –

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ ปทุมธานี / โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ รังสิต
เงินเดือน(บาท) : ตามประสบการณ์

คุณสมบัติ

 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 3.  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 4.  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
 5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
 6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อเรา

สอบถามหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี้

โรงเรียนสอนขับรถแอดว๊านซ์ 304

Telephone : 099-1702666 , 099-1702777
Line id : 0991702666 หรือ คลิ๊กที่นี้
Facebook : advance304s

ติดตามเราที่

สอบถามจองรอบเรียน