หลักสูตรรถจักรยานยนต์
ราคา 1,000 บาท
(เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ที่โรงเรียน)

 

 

1. วิชาที่สอน หลักสูตรขับรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
– กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
– กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
– กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
– กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
– ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ
2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้
– เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
– มารยาทการขับขี่
– สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ จำนวน 1 ชั่งโมง มีเนื้อหาดังนี้
– ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน

ภาคปฏิบัติ
มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์ มีเนื้อหาดังนี้
– ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของรถจักรยานยนต์
– การตรวจเช็ครถก่อนขับขี่
– การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
– การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการขับขี่)
– การใช้ขาตั้งและการจูงรถ
– ท่าทางการขับขี่
– การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
– การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
– การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
– การเปลี่ยนเกียร์
– การเบรก(ตอนที่ 1)
– การควบคุมความเร็ว
2) การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่าง ๆ มีเนื้อหาดังนี้
– การออกรถ การหยุดรถ
– การเบรก (ตอนที่ 2)
– การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
– การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง (Salalom)
– การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
– การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
– การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
– การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง


2. หลักสูตร หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับรองจากการขนส่งทางบก

3. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการขับขี่รถจักรยานยนต์
ภาคปฏิบัติ เรียนที่สนามฝึกหัดขับรถแอดวานซ์304 นิคมอุตสหากรรม เวลา 06.00 น- 21.00 น(โดยประมาณ)
นักเรียนต้องนำรถจักรยานยนต์มาเองในวันเรียนภาคปฎิบัติ หากไม่สะดวกมาเช่ารถที่สนามได้ค่ะ

  • advance

Leave a Comment

ติดต่อเรา

สอบถามหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี้

โรงเรียนสอนขับรถแอดว๊านซ์ 304

Telephone : 099-1702666 , 099-1702777
Line id : 0991702666 หรือ คลิ๊กที่นี้
Facebook : advance304s

ติดตามเราที่