หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่ + เทคนิคท่าสอบใบขับขี่

สำหรับผู้ที่ต้องการไปสอบเอง ที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 4 ชั่วโมง + เรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า 2 ชั่วโมง ราคา 1,500 บาท

(นักเรียนต้องมีพื้นฐานการขับรถมาแล้วเท่านั้น สถานที่เรียนสนามฝึกหัดขับรถแอดวานซ์304)

หลักสูตรนี้ เฉพาะผู้ต้องการทำใบขับขี่ (ขอใหม่) กับกรมการขนส่งทางบกฯ เท่านั้น โดยผู้เรียนจะได้อบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 ชั่วโมง และเทคนิคท่าสอบ

ใบขับขี่ 3 ท่า จำนวน 2 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองผลการอบรมภาคทฤษฎี

เพื่อนำไปติดต่อขอสอบใบขับขี่จริงกับทางกรมการขนส่งทางบกฯ ต่อไป

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

รอบเช้า 08.00 น- 12.00 น.      รอบบ่าย 13.00 น. – 17.00 น

เฉพาะรอบเช้า 08.00 น- 12.00 น

รอบเช้า เวลา                                ภาคทฤษฎี (รวม 4ชั่วโมง)

08.00 น– 10.00 น.(2ชั่วโมง)       ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.00 น– 11.00 น.(1 ชั่วโมง)        การขับรถอย่างปลอดภัย

11.00 น– 12.00 น.(1 ชั่วโมง)        มารยาทในการขับรถ

รอบบ่าย เวลา

13.00 น– 15.00 น.(2ชั่วโมง)       ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15.00 น. – 16.00 น.(1 ชั่วโมง)     การขับรถอย่างปลอดภัย

16.00 น– 17.00 น.(1 ชั่วโมง)       มารยาทในการขับรถ

 

ภาคปฏิบัติเรียนเทคนิคท่าสอบใบขับขี่ 3 ท่า 2 ชั่วโมง

 

สอนภาคปฏิบัติ โดยครูฝึกที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกฯ จำนวน 2 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเข้าท่าสอบ 3 ท่า ที่จะต้องทำการสอบกับกรมการขนส่งทางบก พร้อมเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ (รวมค่ารถยนต์-ค่าน้ำมัน-ครูฝึกสอน-สนามฝึกหัดขับรถ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

– ต้องมีพื้นฐานการขับรถมาแล้ว แต่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ (ขอใหม่เท่านั้น)

 

หลักฐานการสมัครเรียน

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

  • advance

Leave a Comment

ติดต่อเรา

สอบถามหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี้

โรงเรียนสอนขับรถแอดว๊านซ์ 304

Telephone : 099-1702666 , 099-1702777
Line id : 0991702666 หรือ คลิ๊กที่นี้
Facebook : advance304s

ติดตามเราที่