สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
พร้อมสอบใบขับขี่สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ

 

  1. หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ 6,500 บาท (15 ชั่วโมง)
  2. หลักสูตรเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ 1,500 บาท (15 ชั่วโมง)

จะต้องมีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว

 

ข้อสอบที่ใช้ทดสอบสำหรับบุคคลต่างด้าวและชาวต่างชาติ

 

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาญี่ปุ่น

กรณีผู้เรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ต้องสามารถฟังภาษาไทยได้

 

เอกสารสำหรับการสมัครเรียนขับรถยนต์

สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง

  1. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (สำหรับต่างด้าว)
  2. หนังสือเดินทาง (สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ)
  3. ใบอนุญาตการทำงาน หรือ ใบรับรองถิ่นที่อยู่
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
  • advance

Leave a Comment

ติดต่อเรา

สอบถามหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี้

โรงเรียนสอนขับรถแอดว๊านซ์ 304

Telephone : 099-1702666 , 099-1702777
Line id : 0991702666 หรือ คลิ๊กที่นี้
Facebook : advance304s

ติดตามเราที่