โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ได้ที่สนามของตนเอง รับรองโดย…กรมการขนส่งทางบกฯ

ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องรอคิวนาน เรียนที่นี่ สอบใบขับขี่ ที่นี่ได้เลย ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ใครๆ ก็มา อบรมสอบใบขับขี่ที่นี้กันแล้ว รู้ยัง

อบรมใบขับขี่เสร็จสามารถเดินไปติดต่อขอสอบที่ขนส่งฯ ได้ทันที

ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 3 – 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) ซึ่งทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ากับกรมการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท (ขอใหม่)

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ สะดวกที่ไหน ใกล้ที่ไหน เข้าที่นั่น

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์304 อยู๋ในนิคม อุตสาหกรรม 304

เพื่อทำการทดสอบสายตาและสอบข้อเขียนต่อได้ทันที

 

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

รอบเช้า 08.00 น- 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 น. – 17.00 น

เฉพาะรอบเช้า 08.00 น- 12.00 น

รอบเช้า เวลา                                    ภาคทฤษฎี (รวม 4ชั่วโมง)

08.00 น– 10.00 น.(2ชั่วโมง)       ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.00 น– 11.00 น.(1 ชั่วโมง)        การขับรถอย่างปลอดภัย

11.00 น– 12.00 น.(1 ชั่วโมง)        มารยาทในการขับรถ

รอบบ่าย เวลา

13.00 น– 15.00 น.(2ชั่วโมง)       ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15.00 น. – 16.00 น.(1 ชั่วโมง)     การขับรถอย่างปลอดภัย

16.00 น– 17.00 น.(1 ชั่วโมง)       มารยาทในการขับรถ

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ
ผู้ที่ประสงค์ขออบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)นำมาในวันอบรม หากไม่สะดวกติดต่อเจ้าที่ค่ะ ค่าใบรับรองแพทย์ 100 บาท
ค่ามอเตอร์รับจ้างไปกลับคลีนิค 20 บาท ค่ะ
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือนหากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด
หมายเหตุ

กรุณาลงทะเบียน ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบ

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์304
สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่ จะเปิดให้บริการทุกวัน รอบเช้า 08.00 น- 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 น. – 17.00 นไม่เว้นวันหยุด สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมในรอบเช้าในเวลาทำการปกติ เมื่ออบรมเสร็จ สามารถนำใบรับรองไปติดต่อขนส่งพื้นที่ 2 เพื่อเริ่มต้นขบวนการขอสอบใบขับขี่ได้ทันที และสามารถดูการทดสอบภาคปฏิบัติจริงได้อีกด้วย เนื่องจากสถานที่อบรมเราจะอยู่ติดหน้าขนส่ง ซึ่งจะช่วยทำให้สะดวกและประหยัดเวลาของคุณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีพื้นที่จอดรถรองรับให้ด้วยนะคะ

  • advance

Leave a Comment

ติดต่อเรา

สอบถามหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี้

โรงเรียนสอนขับรถแอดว๊านซ์ 304

Telephone : 099-1702666 , 099-1702777
Line id : 0991702666 หรือ คลิ๊กที่นี้
Facebook : advance304s

ติดตามเราที่